Toiminta

Rantaudu saarikohteisiin ja tutustu toimintaan

RMVK:n jäsenenä nautit monipuolisista eduista. Tutustu taukopaikkoihin, katsastuspalveluihin ja telakkatoimintaan sekä ajankohtaisiin tapahtumiin!

Telakkatoiminta

RMVK:n jäsenillä on mahdollisuus veneiden talvisäilytykseen Raumalla Petäjäksen telakka-alueella. Jäsenistö on rakentanut alueelle 11 suulia, joissa on n. 65:n veneen sisäsäilytyspaikat. Ulkosäilytysalueella on ulkopaikkoja n. 50.

Katsastus

RMVK:n katsastajat katsastavat kerhon veneitä SPV:n ohjeiden mukaan ja veneet rekisteröidään SPV:n venerekisteriin.

Meriniemi

RMVK:n tukikohta Meriniemi sijaitsee Raumalla Vähä-Laakossa. Raumalaisia lähellä olevassa kohteessa on aktiivista toimintaa ja leppoisa tunnelma.

Vehaniemi

Uudenkaupungin suunnalla Iso-Vehasen saaressa sijaitseva Vehaniemi on hyvin varusteltu tukikohta, jossa veneilijä saa vesitankit täyteen ja mukavat löylyt.

RMVK:n telakka Rauman Petäjäksessä on käytettävissä sieltä paikan varanneille kerhon jäsenille (ulkohallipaikka tai hallipaikka). Jäsenillä on mahdollisuus veneiden talvisäilytykseen telakka-alueella. Jäsenistö on rakentanut alueelle 11 suulia, joissa on n. 65:n veneen sisäsäilytyspaikat. Ulkosäilytysalueella on ulkopaikkoja n. 50. Ulkopaikkavaraukset tehdään telakkamestarille. Kerholla on laituripaikkoja (15) telakan laiturissa, joista kaksi on yleisiä huoltopaikkoja ja 13 vuokrataan jäsenille ”kaupungin määrittelemällä hintatasolla”. Varaukset tehdään telakkamestarille ja vapautuvat paikat annetaan ”varauslistan” mukaan. Katso hinnasto.

Telakkatoimikunta

Puheenjohtaja Markus Viitanen p. 050 439 9852 taneviitak(at)gmail.com
Telakkamestari Janne Männistö p. 040 586 3448 janne.mannisto(at)notra.fi
Jäsenet: Jarmo Talvio, Jukka Selänne, Paavo Sorvakko Jarmo Helimo ja Tapio Kiiskilä 

Hallipaikan vuokrasopimus – 2018

Veneet hyvässä säilössä Petäjäksessä useamman vuosikymmenen

RMVK vuokrasi kaupungilta vuonna 1984 Petäjäksen alueelta veneiden talvisäilytystä varten telakka-alueen 50 vuoden vuokrasopimuksella (ko. vuokrasopimusaluetta kerran laajennettu ja pinta-ala n. 9800 m2).

Vuonna 2011 sovittiin kaupungin kanssa uusi lyhytaikainen (5 v) vuokrasopimuksen n. 850 m2 alueesta. Vuonna 2014 tehtiin Rauman kaupungin kanssa uusi vuokrasopimus (31.12.2044) laajemmasta alueesta (joka sisältää myös aiemmat alueet ; kokonaispinta-ala 14.221 m2). Tämä mahdollisti uusien suulien rakentamisen ja toi myös lisää ulkopaikkoja. 

Vuonna 2015 valmistui halli 10 ja vuonna 2017 lämminhalli, halli 11. Jäsenistö rakensi alueelle 11 suulia, joissa on n. 65 veneen sisäsäilytyspaikat. Ulkosäilytysalueella on ulkopaikkoja n. 50.

 Rauman Moottorivenekerhon (jäljempänä RMVK) venetelakan tarkoituksena on kunnollisen talvisäilytys- ja telakointimahdollisuuden varaaminen RMVK:n jäsenten veneille, sekä tätä varten tarvittavien venesuulien ja laitteiden rakentaminen ja jatkuva kunnossapito.

 RMVK:n telakka sijaitsee Petäjäksessä Leppäläntie varrella Rauman kaupungilta vuokratulla alueella. Vuokra-aika on 1 päivästä kesäkuuta 1984 toukokuun 31 päivään 2034. Telakkatoiminta perustuu aktiivisten jäsenten vapaaehtoiseen talkootyöhön kuten jatkuva ylläpitokin.

 Venetelakan asioita hoitaa RMVK:n syyskokouksen vuosittain valitsema telakkatoimikunta.

Toimikunnan puheenjohtaja hoitaa telakkamestarin ja muiden toimikunnan jäsenten avustamana telakkaa koskevat asiat hyväksytyn budjetin mukaisesti, ellei hän katso, että jokin asia on sen laajakantoisuuden vuoksi saatettava RMVK:n hallituksen ratkaistavaksi.

Telakkatoimikunnan sihteeri pitää luetteloa telakoitavista ja säilytettävistä veneistä, antaa RMVK:n rahastonhoitajalle luettelon ja tiedot perittävistä telakointimaksuista, sekä toimii telakkatoimikunnan sihteerinä.

Telakkatoimikunta huolehtii suulien ja laitteiden jatkuvasta kunnosta ja säilytyksestä, suunnittelee ja johtaa yhteiset työt, määrää ulkosäilytyspaikat, sekä valvoo yleistä järjestystä.

Telakkatoimikunta laatii vuotuisen talousarvion, tekee ehdotuksen telakointimaksuista, laatii inventaarin ja kalustoluettelon sekä toimintakertomuksen, suunnittelee telakalla suoritettavat rakennus- ja kunnostustyöt ja tekee RMVK:n hallitukselle ehdotuksen suulipaikkojen vuokrauksista.

Telakkatoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi toimikunnan jäsentä sitä pyytää.

 RMVK:n jäsenet saavat sovittua korvausta vastaan käyttää telakkaa ja sen laitteita veneensä telakoimiseen, korjauksiin sekä mastojen ja moottoreiden nostamiseen. Em. töistä on etukäteen sovittava telakkamestarin kanssa, joka perii mahdollisen maksun. Tarvittavan työvoiman sekä työkalut ja tarveaineet hankkii jokainen itse.

 Telakalla saa säilyttää ainoastaan RMVK:n venerekisteriin merkittyjä, vuosittain katsastettuja ja vakuutettuja veneitä sekä siihen liittyviä varusteita, ellei telakkatoimikunta tosin määrää.

2021  KATSASTUKSET

 SYVÄRAUMAN  KOULUNRANTA

04.05.2021  (ja myös telakalla)

18.05.2021  (ja myös telakalla)

01.06.2021

15.06.2021 KLO  18.00 – 20.00

HUOM!  Peruskatsastus ( runkokatsastus ) tehdään viiden vuoden välein ennen vesillelaskua.

 

Katsastustoimikunta ja katsastajat

RMVK:n katsastajat katsastavat kerhon veneitä SPV:n ohjeiden mukaan ja veneet rekisteröidään SPV:n venerekisteriin.

 

Puheenjohtaja Harri Varho p. 050 553 2261, hasanetti(a)gmail.com

 

Juha K Kari p. 040 505 7258 

Markus Laine p. 040 080 9648

Esa Lehto p. 044 078 0020

Janne Männistö p. 040 586 3448

Harri Varho p. 050 553 2261

Juha Viljanen p. 050 378 5979

Katsastuksien tekeminen koronarajoitusten aikana

Toimivaltaisten viranomaisten antamia kansallisia tai alueellisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia noudatetaan aina myös katsastustilanteissa. Jos edellä mainittujen puitteissa on ylipäänsä mahdollista suorittaa katsastuksia, toimitaan seuraavasti.

Katsastuksia ei järjestetä yhteistilaisuuksina, vaan veneilijä ja katsastaja sopivat katsastusajan kahdenvälisesti seuran järjestämällä menettelytavalla niin, että katsastustilaisuuteen osallistuu mahdollisimman vähän henkilöitä, mieluiten vain katsastaja ja veneilijä.

Katsastustilanteeseen ei kukaan osallistu oireisena.

Kaikissa katsastustilanteissa kaikki osallistujat käyttävät kasvomaskia, huolehtivat käsihygieniasta ja pitävät suositeltuja etäisyyksiä.

Tavoitellaan sitä, etteivät veneilijä ja katsastaja ole samassa tilassa yhtä aikaa ollenkaan eivätkä kohtaa toisiaan ovilla, portaikoissa tai muissa vastaavissa paikoissa.

Tarvittavat paperit voidaan toimittaa katsastajan ja veneilijän välillä tilanteessa sovittavalla tarkoituksenmukaisella tavalla henkilöitä kohtaamatta.

Katsastaja ja veneilijä voivat tarvittaessa keskustella matkapuhelimien avulla.

Käsien desinfioimisesta tai pesusta ennen ja jälkeen katsastustapahtuman tulee pitää huolta.

Katsastustapahtuman yhteydessä ei käytetä seuran tai muitakaan katsastuspaikan yhteisiä tiloja eikä saniteettitiloja.

 

Runkokatsastukset osana peruskatsastusta

Runkokatsastus voidaan yleisten ohjeistusten puitteissa toteuttaa turvallisesti ja ilman tarpeettomia kohtaamisia.

Katsastaja voi tarkistaa veneen rungon vedenalaisen osan veneilijän luvalla ilman, että veneilijä itse edes on paikalla. Jos veneilijä on paikalla, on huolehdittava riittävistä turvaväleistä, olipa vene sitten sisä- tai ulkotiloissa.

Runkokatsastukseen kuuluva sisätilojen tarkastus voidaan tehdä siten, että veneilijää pyydetään etukäteen avaamaan luukut ja huolehtimaan esteettömästä pääsystä tarkastettaviin kohteisiin. Veneilijä tekee nämä vaiheet luonnollisesti kasvomaski päässään ja käsineet kädessään. Tämän jälkeen veneilijä poistuu veneestä ja katsastaja voi siirtyä tarkastamaan sisätiloja. Katsastaja käyttää myös kasvomaskia ja käsineitä.

Jos katsastustapahtumia on peräkkäin, on pidettävä huolta siitä, etteivät eri katsastuksiin osallistuvat henkilöt kohtaa toisiaan. Mahdollisuuksien mukaan sama katsastaja ei tee useampia katsastuksia samana päivänä.

 

Vesillä tapahtuva vuosikatsastus tai peruskatsastuksen loppuun saattaminen

Tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi tiedossa minkälaisia viranomaisohjeita on odotettavissa touko-kesäkuulle, jolloin vesillä tapahtuva katsastus tavallisesti tehdään. Nämä ohjeet julkaistaan lähempänä toukokuun alkua.

Lisätietoa katsastukseen liittyvistä asioista antaa Mikaela Dunderfelt: mikaela.dunderfelt@spv.fi.

Perittävät maksut

Laiturimaksut (telakalla) 340 € (Vastaa kaupungin kulloistakin veloitusta vastaavasta venepaikasta)
Ulkosäilytys 75 €
Hallipaikat (kerhon tila) 650 €
Hallipaikan vuokra 95 €
Sähkö (kWh) 0,20 € (mittarit telakalla ja tukikohdissa)
Liittymismaksu 500 €
Jäsenmaksu, vuosijäsen 40 €
Jäsenmaksu, juniori 15 €
Kannatusmaksu, perhejäsen 10 € (vapaaehtoinen perhejäsenmaksu)
Jäsenmaksu, > 75 v 20 €
Jäsenmaksu, opiskelija 20 €

Maston säilytys telakalla 30 € (masto telakalla, vene muualla)
Venemaksu 15€ (laskutetaan kaikilta, joilla on telakalla ulko- tai hallipaikka varattuna vaikka vene olisi muualla)
Trailerin säilytys telakalla 30 € (traileri telakalla, vene eri paikassa)
Huoltopaikan vrk-maksu 5 € (ei pikakäynneistä)
Laiturisähköt
2 €/vrk (tai 0,20€ kWh suuremman mukaan) Vehaniemi, Telakka ja Meriniemi

Ajankohtaista

Kesäohjelma

Kesän aikana järjestetään useita yhteisiä tapahtumia, joihin ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Liittymällä RMVK:n Facebook-ryhmään, pysyt ajantasalla kaikista tapahtumista.

Muu ohjelma

Tutustu myös talvikauden ohjelmaan!

Useina vuosina on kerholaiset pelanneet lentopalloa Syvärauman koululla lauantaisin klo 15-17. (Lokakuu-huhtikuu, poisluettuna koulujen loma-ajat, jolloin Sali ei ole käytettävissä. Tietoa asiasta esim. Timo Kiiskilältä)

Lentopallovuoro katetaan osallistujilta kerättävällä pienellä osallistumismaksulla. Pelaajia kaivataan lisää. (Voit ottaa mukaan myös ”kerhoon” kuulumattoman tutun).

Liittymällä RMVK:n Facenbook-ryhmään, pysyt aina ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista ja näet jäsenten kuulumisia ja kuvia. Ryhmä: RMVK jäsenet (suljettu ryhmä).

 • Heinäkuun alkupuolella (YLEENSÄ) pidetään ns. ”taukopaikka” tapahtuma jossain sovitussa paikassa. Ilmoittautumislistat tukikohdissa. Venematkailutoimikunta järjestää tapahtuman ohjelman. Yleensä osallistujia runsaasti (jopa n. 20-30 venekuntaakin). Hauskaa on aina ollut.
 • Yleisesti kaikki tilaisuudet ja tapahtumat järjestetään osallistujien ”kustantamana” (osallistumishinta kattaa aiheutuvat kulut). Ennakkoilmoittautumista edellytetään tiettyihin tilaisuuksiin (jotta varautumiset oikealla tasolla! Tietoa asiasta saatavissa kotisivuilta sekä ilmoituksistamme Uudessa Raumassa.
 • Huvitoimikunta järjestää kerhon puolesta ”tarjoilua” tapahtumiin seuraavasti:
  Lipunnosto ja -lasku: Kahvitus.
  RTV:n vierailulla kahvitarjoilu.
  Venetsialaiset: Kahvitarjoilu.
  Rosvopaisti: Kerho järjestää perunat, salaatit ja leivät (”korvausta” vastaan). Kuoppaan pantavat lihat tuovat osallistujat itse.
  Pikkujoulu: Osallistumismaksu kattaa ruokatarjoilun ja orkesterin kulut. ”Juomat” kukin tuo itse mukanaan.
  Tanssi-iltoina tukikohdissa musiikki joko ”muusikkojemme toimesta” tai levyiltä.
 • Toivottavaa olisi, että yhteisiin rientoihin osallistuttaisiin, oltaisiin yhdessä ja tutustuttaisiin muihin jäseniin (eikä ”vain” oltaisi veneissä koko alkuiltaa, koska silloin tapahtuma yleensä loppuu lyhyeen).
 • Vehaniemi-päivänä tarjoiluna on yleensä yhteisesti nautittu kalasoppa, jonka siellä olleet henkilöt valmistivat. Tulevina vuosina etukäteen ilmoitetaan mahdollinen yhteisruokailu ja sen järjestelyt.
 • Kaikissa tapahtumissa ”seurattava” tilannetta, koska porukka inspiroi tekemistä ja toivotaan että kaikki osallistuisivat.
 • Aktiivisuutta ja kysymään ajatellusta ohjelmasta!
 • Uusien jäsenten mukaantulo kaikkeen toimintaan on enemmän kuin tervetullutta.
 • Ajatuksia, kysymyksiä ”vanhoille”, mukaan toimintaan, koska vain siten pääsee mukaan ja tuntee itsensä tervetulleeksi ja huomioiduksi eri toiminnoissa!
 • Pysyt ajan tasalla tapahtumista myös seuraamalla RMVK:n aktiivista Facebook-ryhmää.