vehaniemi

N 60° 46' 29" E 21° 18' 07"

Vehaniemi on RMVK:n tukikohta Uudessakaupungissa Iso-Vehasen saaressa, jossa veneilijä saa vesitankit täyteen ja mukavat löylyt.

Väylä on merkitty sinivalkoisin kardinaaliviitoin. Etelästä tultaessa linjatauluina lipputanko ja valkoinen lauta. Matalin kohta etelästä tultaessa keskivedellä 1,95 m niemennokasta itä-länsi portin kohdalle asti. Pohjoisen kautta tultaessa vettä on riittävästi kaikille veneille. Tutustu lähestymisohjeisiin, jotta pääset turvallisesti perille. Osoite Iso-Vehanen 318.

Tontilla, josta kerhon käyttöoikeus on 1,2 ha, sijaitsevat vuonna 2013 valmistunut grillikatos sekä 2015 ja 2000 valmistuneet saunarakennukset. Grillikatos (35 neliötä) on kerholaisten käytössä ympäri vuoden. Katoksessa on grilli, savustuspönttö, tiskauspaikka, uuniliesi sekä penkit ja pöytä.

Saunan voi kukin lämmittää halutessaan, mutta periaatteena on että saunominen tapahtuu yleensä yhteissaunomisena, varustuksena uima-asu. Puut kiukaan lämmittämiseen hoidetaan kerhon puolesta. Saunassa on kaksi pukuhuonetta ja suihkutilaa sekä löylyissä tilaa noin 25 hengelle.

Jätehuoltoa ei ole järjestetty vaan kukin vie omat roskansa pois (mahdollisuus roskien polttoon on järjestetty).

Tukikohtaan tulee vesi. Laiturilla olevalla letkulla voi täyttää veneen juomavesitankin.

Laituriin voi kiinnittyä noin 12 venettä, mutta sopivin järjestelyin voidaan päästä jopa 20 veneesen. Laiturilla on maasähköliitännät veneille. Sähköä käyttävän tulee lukea ohjeistus ja merkitä sähkön käyttö mappiin. Mappi ja vieraskirja ovat pienen saunan pukuhuoneessa.

Kerholaiset voivat viedä vieraitaan saarelle omalla veneellään tai sallia isännöimänsä vieraan kiinnittymisen omalla veneellään laituriin (Huom! Isännän oltava itse paikalla). Isännät vastaavat vieraistaan.

Toimikunta kehittää ja parantaa aluetta järjestelmällisesti

Vehaniemeä on vuosien saatossa kehitetty monella tapaa. Yhteisistä omistuksista pidetään hyvää huolta. 

1999 ostettiin Iso-Vehasen saaresta tontti, mihin kesällä 2000 siirrettiin Vaakuan tukikohdassa ollut laituri ja puuvaja sekä rakennettiin saunamökki. Rakennelmia täydennettiin kesällä 2000 laiturialueelta saunaniemeen menevällä ”pukkisillalla”.

Vuonna 2003 valmistui laiturin lähistölle Elisaaren mallin mukaan rakennettu iso Grillikatos (35 neliötä). Sen toiminnallisuutta kehitetään koko ajan. 

Tukikohtaan saimme sähköt 2008. Sen jälkeen on rakennettu kompostoivat käymälät ja varasto sekä tehty laiturin yhteyteen oleskeluterassi. Uusi saunarakennus valmistui syksyllä 2014.

2018 laiturialuetta laajennettiin. 2020 rakennettiin lasten leikkipaikka 2021 tiskipaikka.

1 §
Tukikohtiemme käyttöön ovat oikeutettuja kerhon jäsenet vieraineen. Kerhon jäsenyys tulee osoittaa esim. kerhon perälipulla tai viirillä. Jäsen vastaa aina seurueensa mallikelpoisesta käyttäytymisestä.

2 §
Tukikohdassa kävijän tulee muistaa, että hän käyttäytyy ja esiintyy alueella moitteettomasti, kuten kunnollisen merenkulkijan hyvä maine edellyttää.

3 §
Tukikohdassa kävijän tulee jokaisella käynnillään kirjoittaa nimensä päivämäärineen vieraskirjaan ja viimeisen lähtijän varmistettava, että kaikki lukittavat paikat ovat lukossa.

Jäsenistön käyttöön tarkoitettu kalusto (jollat, surffilauta yms.) on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja palautettava niille varatuille paikoille.

4 §
Tukikohdissa ei ole järjestettyä jätehuoltoa, joten jokaisen on huolehdittava siitä, että alue kokonaisuudessaan pysyy siistinä. Roskien jättäminen ympäristöön on kielletty.

Venevessojen pumppaaminen rantaveteen on ehdottomasti kielletty!

5 §
Yöpyminen kerhon rakennuksissa on sallittua ainoastaan erikoistapauksissa.

6 §
Tukikohtien saunoissa pääperiaatteena on yhteissaunominen, jolloin edellytetään uima-asujen käyttöä .

7 §
Kerhon viiri suositellaan nostettavaksi tukikohdan salkoon aina kun ollaan paikalla.

Viimeisenä lähtevän tulee poistaa viiri salosta.

8 §
Avotulen teko on sallittu vain määrätyille paikoille ja silloin on noudatettava erityistä varovaisuutta.

9 §
Alueiden kasvillisuutta ei saa vahingoittaa vaan sitä on mahdollisuuksien mukaan edistettävä.

10 §
Älä häiritse yörauhaa ulvovalla moottorillasi tai muulla äänekkäällä esiintymiselläsi. Älä häiritse tai vahingoita veneesi aalloilla veneitä jotka on kiinnitetty laituriin.

11 §
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä ja niiden tuominen sisätiloihin on kielletty. Eläinten omistajien on huolehdittava, ettei niistä aiheudu haittaa tai häiriötä muille.

12 §
Näiden sääntöjen rikkomisesta voi kerhon hallitus antaa rikkojalle määräaikaisenmaihinnousukiellon.

 

Säännöt hyväksytty 11.11.2004 pidetyssä Rauman Moottorivenekerho r.y:n hallituksen kokouksessa.

2022

Vehaniemitoimikunta